Oslava světového dne životního prostředí, akce konaná jako příspěvek k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje, proběhla ve čtvrtek 6. 6. 2019 v Parku přátelství na Proseku.

Na celodenní osvětové akci jsme ve stánku našeho spolku připravili program s tematikou přírody a životního prostředí zaměřený nejen na pražské studánky a prameny, ale i na živočichy žijící v Praze. Dopoledne byly cílovou skupinou zejména děti všech věkových kategorií a jejich pedagogové, odpoledne převažovala dospělá laická veřejnost a rodiče s dětmi, některé starší děti se však vrátily i odpoledne. Dopoledne i odpoledne se mezi návštěvníky našlo vždy několik, kteří měli obdivuhodné znalosti o pražské přírodě.