Ve Zbraslavi je v současné době 10 pramenů a studánek, z nichž ani jedna nesplňuje hygienické limity pro pitnou vodu. Ze studánek je bezesporu nejhezčí Královka (někdy nazývána Královna) ležící na prostřední stezce v lesoparku Belveder protkaném mnoha pramínky vody.

U Královky je částečně zastřešený dřevěný altán představující ideální místo k posezení a výhledu do krajiny. Je zde i měrné místo Českého hydrometeorologického ústavu, který pravidelně dělá rozbor vody.

V nejsevernější části Belvedéru bývaly studánky téměř vedle sebe hned dvě. Studánka U Interny bývala nenápadná cihlová stavbička zarostlá břečťanem a upozorňovala na sebe kolemjdoucí jen vodou vytékající přímo na cestu. Druhá studánka Na Belvedéru bývala  zamřížovaná a ve vodě bylo stále mnoho odpadků. Nyní mají obě studánky podobu „vajíčka“, bohužel jsou však většinou roku bez vody a terčem vandalů.

Studánky ve Zbraslavi najdete i jinde. Velká škoda je prastaré cihlové studánky Nad Peluňkem, která kdysi napájela usedlost Peluněk (nyní již golfový hotel). Tento stále stabilní pramen byl velmi ohrožen nejprve výstavbou Strakonické silnice a nyní „pouhým zanedbáním“. Škoda, v budoucnu zřejmě zanikne jedna nenápadná zbraslavská historická památka.

A další studánky a prameny? Znáte třeba Kamínku, Pod Baněmi, prameniště Pod Školkou, nově vzkříšený pramen U cesty? O některé zbraslavské studánky se pěkně stará místní Okrašlovací spolek.

A spolek Mladí ochránci přírody, z.s. (www.emop.cz) již řadu let mapuje spolu s veřejností studánky a prameny a provozuje Národní registr pramenů a studánek www.estudanky.eu, který je provázán s www.mapy.cz.  Také celoročně pořádá terénní studánkové vycházky s programem pro všechny věkové kategorie od dětí až po seniory. Spolek Mladí ochránci přírody, z.s. také vydává studánkové kapesní kalendáře a edici letáků „Studánky a prameny v Praze“, kde 7. díl je zaměřený právě na Zbraslav.

Leták vyšel s podporou Městské části Praha – Zbraslav a hlavního města Prahy a je zdarma k dispozici v Městském domě a v Informačním centru na Zbraslavi, v ekoporadně Mladých ochránců přírody v Praze 2 i na dalších místech.

Jana Stibralová/JS@emop.cz/606 900 286, Mladí ochránci přírody, z.s.