V krásných půdních prostorách vzdělávacího centra TEREZA proběhl 3. 12. 2018 seminář o komunitou podporovaném zemědělství (KPZ), „Zakládáme potravinovou komunitu“.


Sešli se spotřebitelé i zemědělci, vzdělavatelé i kuchaři, zkrátka lidé, kteří chtěli získat praktické informace o tom, co to iniciativa KPZ vlastně je, jak funguje, kdo se do ní může zapojit, jak ji založit, spravovat a udržovat ve správném chodu.

Během semináře, lektorky Šárka Krčílková a Jana Kožnarová z organizace AMPI (Asociace místních potravinových iniciativ), společně představily základní principy KPZko, aktuální situaci v ČR i v Evropě a praktickými příklady uváděly účastníky
do situací, se kterými se mohou v iniciativě KPZ setkat. Po ukončení semináře nikdo domů nepospíchal, vytvořily se hloučky a debatovalo se o farmaření, produktech, ekologickém zemědělství, prodeji, trzích, pěstování zeleniny a o zkušenostech z vedení KPZ.