Organizace Natura, quo vadis? od roku 2005 soustavně pečuje o cca 100 ptačích budek v 6 lokalitách MČ Praha 10. Do této aktivity zapojujeme i širší veřejnost (organizovanou i neorganizovanou prostřednictvím osvětové vycházky, ale také dobrovolnických brigád v rámci tzv. firemního dobrovolnictví).


V rámci akce Ptačí výlet 2018 se sešel i přes pěkné počasí menší počet účastníků. O to větší prostor se však našel pro jejich nesčetné dotazy z ptačí říše, na které po celou dobu akce trpělivě odpovídal přizvaný ornitolog Jan Grünwald (student PřF UK a člen ČSO). Ornitolog byl přítomen celé vycházce akce, během které dále účastníky seznamoval s hlasy ptáků, zajímavostmi z jejich života apod.

Akci lemovalo čištění ptačích budek v lokalitě Malešického lesa, výměna zchátralých příbytků a záznamy o obydlenosti budek, které naše organizace vede od začátku této naší činnosti. Své praktické postřehy k ochranářské činnosti a podpoře biodiverzity ve městě přidali i místní ochránci přírody, členové naší ZO ČSOP, když pohovořili o hmyzích hotelech a ptačích krmítkách v zimním období. Účastníci si vedle řady informací odnesly i některé bezplatně poskytnuté materiály ČSOP a ČSO.