Natura, quo vadis? vydala nový osvětový leták k tématu rozšiřování městské biodiverzity se zaměřením na živočichy (ptáky, savce, okrajově bezobratlé).

Publikace stručně vysvětluje základní pojmy a uvádí několik konkrétních zástupců fauny, pro které je vhodné stavět a umisťovat umělá stanoviště.

Leták ke stažení