V první polovině roku vyšla řada zákonů a vyhlášek, které mají dopad do oblasti životního prostředí. Některé z nich ukládají nové povinnosti, jiné pouze napravují předchozí nedokonalosti.

Na stránkách Agentury Koniklec poradme.se přinášíme souhrn toho nejdůležitějšího, co se v oblasti životního prostředí „urodilo“ ve Sbírce zákonů.

Článek si můžete přečíst zde.