Co je iniciativa potravinové suverenity? Jedná se o sdružení, které podporuje krátké a lokální potravinové řetězce.


Zkracuje tržní cesty produktů z ekologického zemědělství a malých farem ke spotřebitelům, buduje bližší vztahy mezi těmi, kdo jídlo produkují a kdo jej jedí. Prosazuje zdravé a bezpečné potraviny, ochranu biodiverzity a zdrojů a v neposlední řadě odpovědnou politiku v přístupu k zemědělství a potravinářství. Do této iniciativy se můžete zapojit i Vy!

Leták ke stažení