ČLENOVÉ A KONTAKTY

Agentura Koniklec o.p.s.
Miroslav Lupač
Chelčického 12
130 11 Praha 3
+420 775 732 193
poradna@koniklec.cz
Nabízíme všestranné poradenství o životním prostředí, zabýváme se udržitelným rozvojem, šetrnou turistikou a výzkumem v ekovýchově.

Ekocentrum Koniklec, o.p.s.
Markéta Hrnčálová
Vlkova 2725/34
130 00 Praha 3
+420 608 148 794
poradna
@ekocentrumkoniklec.cz
Učíme sebe i druhé chránit životní prostředí a spoluvytváříme hodnoty pro budoucnost. Naší vizí je lepší životní prostředí a vyšší kvalita života.

Ekodomov, z.s.
Kateřina Koubová
V Podbabě 29b/2602
160 00 Praha 6
+420 792 310 631
kompostovaci.poradna
@ekodomov.cz
Třídění organických zbytků a (vermi) kompostování, to je naše! Rádi poradíme s tím, co do kompostu patří a nepatří, jaký vybrat kompostér nebo jak nastavit třídění bioodpadu ve škole či firmě.

EkoCentrum vDomě
Milan Maršálek
Rektorská 22
108 00 Praha 10
+420 732 527 171
ekoporadna
@natura-praha.org
Dlouhodobě se věnujeme environmentální výchově a osvětě především dětí a mládeže z Prahy 10. Je nám blízká ochrana přírody a péče o pražská chráněná území.

Mladí ochránci přírody, z.s.
Jana Stibralová, Michal Kulík
Dittrichova 9
120 00 Praha 2
+420 606 900 286
CDM@emop.cz
Osvěta a poradenství – aktivity pro všechny bez ohledu na věk: studánky a prameny, příroda a životní prostředí, ekologická výchova, dětské kolektivy.

PRO-BIO LIGA, pobočný spolek
Mgr. Jan Valeška
Sokolovská 50
186 00 Praha 8
+420 774 683 833
info@biospotrebitel.cz
Naším posláním je vzdělávat a informovat spotřebitele o environmentálních, sociálních, etických, ekonomických a zdravotních aspektech spotřeby potravin, prosazovat lokální ekologické zemědělství ve všech jeho podobách jako základní nástroj dosahování trvalé udržitelnosti.

Botič o.p.s., Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
Věra Konůpková
Kubatova 32/1
102 00 Praha 10
+420 733 770 258
  konupkova@toulcuvdvur.cz
Posláním společnosti je pomocí výchovných, vzdělávacích, volnočasových a kulturních aktivit soustavně a smysluplně působit na návštěvníky SEV Toulcův dvůr a tím je vést k úctě k přírodě i tradicím a k environmentálně odpovědnému jednání.

BEZK, z.s
Martin Mach Ondřej
Letohradská 17
170 00 Praha 7
+420 233 381 546
zelena.domacnost@ekolist.cz
Zelená domácnost je ekoporadenská rubrika serveru Ekolist.cz. Přináší informace o tom, jak se může chovat šetrně k životnímu prostředí každý z nás.


Projekt je financován s podporou Hlavního města Prahy
KONTAKT
Markéta Hrnčálová
+420 721 626 536
poradna@ekocentrumkoniklec.cz
Copyright
Ekoporadny Praha 2017
Web Jarka Jones