Vycházka za studánkami v oblasti Kunratického lesa se konala ve středu 21.2.2018 a byla určena pro aktivní seniory. Na trasu dlouhou cca 7 kilometrů se vypravilo přes dvacet účastníků, kteří se v průběhu vycházky seznámili s historií a současností studánek v této oblasti i jejich proměnou v čase a společně porovnávali aktuální stav se staršími fotografiemi.
Vycházku zpestřila ochutnávka s rozpoznáváním vody z různých zdrojů (všechny ochutnávané vody byly pitné a hygienicky nezávadné), ukázky laického měření několika fyzikálních veličin vody, porovnání laboratorních výsledků studánky Václavka z let 2017 – 2016 – 2015 i diskuse nad kvalitou vody v Urešově studánce (laboratorní rozbor z roku 2017). Účastníci se dozvěděli o možnostech a pravidlech jednoduché laické údržby studánek.
U Krellovy studánky všichni ocenili citlivou a přírodě blízkou úpravu, která proběhla v posledním roce (porovnání se stavem na jaře 2017 a v letech 2015 a 2009).
Po trase jsme si také ukázali doupné stromy i další zajímavosti v zimní přírodě. Celý den bylo jasno a slunečno i když mírně mrazivo.